Çalışma Alanlarımız

Anayasa Hukuku
İdare Hukuku
Borçlar Hukuku
Ceza Hukuku
Aile Hukuku
Ticaret Hukuku
Tüketici Hukuku
İcra ve İflas Hukuku
 
 

Şeref Hukuk Bürosu olarak, ceza hukukuna tabi davaların çözümünde müvekkillerimize hukuki destekte bulunmaktayız.

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen, cezai yaptırımlarla yasaklanan hukuka aykırı eylemleri belirleyen hukuk normlarının tümünü içeren hukuk dalıdır.Ülkemizde ceza hukuku kuralları 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile düzenlenmiştir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir.

 
Bu kapsamda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 4.maddesinde de belirtilen, " Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. " ilkesinden hareketle,suça konu olabilecek eylemler ve bunlara uygulanacak cezai hükümler noktasında müvekkillerimize danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız. 

Ceza Hukuku


Bu internet sitesinde yer alan tüm açıklamalar tabi bulunulan yasal mevzuata uyumlu olarak sadece bilgilendirme amacı gütmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği’nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Sitede sunulan bilgiler hakkında Şeref Hukuk Bürosu sorumluluk kabul etmez. Bu sitede paylaşılan bilgiler ve sair veriler Şeref Hukuk Bürosu’na ait olup, büronun yazılı izni olmaksızın kullananlar hakkında yasal işlem yapılır. Bu siteyi ziyaret etmekle, yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılırsınız.
75.822 Ziyaret