Çalışma Alanlarımız

Anayasa Hukuku
İdare Hukuku
Borçlar Hukuku
Ceza Hukuku
Aile Hukuku
Ticaret Hukuku
Tüketici Hukuku
İcra ve İflas Hukuku
 
 

Şeref Hukuk Bürosu olarak, idare hukukuna tabi uyuşmazlıklar bakımından müvekkillerimize hukuki destekte bulunmaktayız.

İdare Hukuku, idarenin kuruluş ve işleyişini düzenleyen kamu hukuku kurallarının bütünüdür.Türk idare hukukuna hâkim olan birçok temel ilke vardır. Anayasamızın 2’nci maddesinde sayılan temel ilkeler aynı zamanda idareyi de bağlarlar. Bu ilkeler “insan haklarına saygı”, “Atatürk milliyetçiliği”, “demokratik devlet”, “lâiklik”, “sosyal devlet”, “hukuk devleti” ilkeleridir. Bunlara “eşitlik” ve “kanunîlik” ilkelerini de ilâve etmek gerekir.

Tüm bu ilkeler kapsamında idari yargı,  hukuk devleti ilkesinin bir gereği olarak, bireylerin ve toplulukların idarenin hukuka aykırı işlem ve eylemlerinden korunması işlevini üstlenmiştir. 2577 sayılı Kanunun 2. maddesinde idari yargının bu işlevine uygun şekilde idari dava türleri sayılmıştır. Buna göre idari dava türleri iptal davaları, tam yargı ve idari sözleşmelerden doğan davalardır.

İptal davasının amacı, idarenin hukuka aykırı kararlar almasını önlemek, böylece hukuk kurallarına bağlılığını sağlamak ve hukuka aykırı olduğu tespit edilen idari işlemleri hukuk düzeninden kaldırmak suretiyle hukuk düzenini korumaktır. 

Tam yargı davaları ise, en geniş biçimde idarenin hukuk kuralları içinde kalmasını sağlayan ve idare tarafından ihlal edilen sübjektif hakkın iadesini sağlayan davalardır.

İptal davaları ve Tam Yargı davalarına ilişkin yargılama usulü 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ile düzenlenmiştir.

Bu konuda detaylı bilgi için Şeref Hukuk Bürosu ile irtibata geçebilirsiniz.

İdare Hukuku


Bu internet sitesinde yer alan tüm açıklamalar tabi bulunulan yasal mevzuata uyumlu olarak sadece bilgilendirme amacı gütmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği’nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Sitede sunulan bilgiler hakkında Şeref Hukuk Bürosu sorumluluk kabul etmez. Bu sitede paylaşılan bilgiler ve sair veriler Şeref Hukuk Bürosu’na ait olup, büronun yazılı izni olmaksızın kullananlar hakkında yasal işlem yapılır. Bu siteyi ziyaret etmekle, yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılırsınız.
75.833 Ziyaret