Çalışma Alanlarımız

Anayasa Hukuku
İdare Hukuku
Borçlar Hukuku
Ceza Hukuku
Aile Hukuku
Ticaret Hukuku
Tüketici Hukuku
İcra ve İflas Hukuku
 
 

Şeref Hukuk Bürosu olarak, borçlar hukukuna tabi uyuşmazlıkların çözümü bakımından müvekkillerimize hukuki destekte bulunmaktayız.

Borçlar hukuku medeni hukukun kişiler arasındaki özel borç ilişkilerini düzenleyen dalıdır. Borçlar hukuku, kişiler arasındaki özel borç ilişkilerini konu alır.

Borçlar hukukunun amacı,mal ve hizmetlerin kişiler arasında değişim ve dolaşımını sağlamakla birlikte kişilerin hukuken korunan malvarlığı, şahısvarlığı değerlerini başkalarının haksız müdahalelerine karşı korumaktır.

6098 sayılı Türk Boçlar Kanunu ile borçlar hukukun genel hükümleri ve özel boç ilişkileri olmak üzere iki kısım halinde düzenlenmiştir.

Müvekkillerimize özellikle sözleşmeden,haksız fiillerden ve sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkilerine tabi uyuşmazlıklar ve ayrıca 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun ikinci kısmında yer alan özel borç ilişkilerinden (satış sözleşmesi, bağışlama sözleşmesi, kira sözleşmesi,eser sözleşmesi ve ölünceye kadar bakma sözleşmesi) doğan uyuşmazlıkların çözümü bakımından hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Borçlar Hukuku


Bu internet sitesinde yer alan tüm açıklamalar tabi bulunulan yasal mevzuata uyumlu olarak sadece bilgilendirme amacı gütmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği’nin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez. Sitede sunulan bilgiler hakkında Şeref Hukuk Bürosu sorumluluk kabul etmez. Bu sitede paylaşılan bilgiler ve sair veriler Şeref Hukuk Bürosu’na ait olup, büronun yazılı izni olmaksızın kullananlar hakkında yasal işlem yapılır. Bu siteyi ziyaret etmekle, yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılırsınız.
75.835 Ziyaret